Giảng viên Nguyễn Bình phát biểu phỏng vấn trong sự kiện Ngày hội chăm sóc sắc đẹp 2019