Tên giảng viên: Vân Anh

Bộ môn: Trang điểm - Thẩm mỹ