Trường Giang

Tên giảng viên: Trường Giang

Bộ môn: Make up