Trọng Nhân

Tên giảng viên: Trọng Nhân

Bộ môn: Cấy chỉ colalgen, chăm sóc da