Phương Nhi

Tên giảng viên: Phương Nhi

Bộ môn: Phun thêu thẩm mỹ