Phạm Ngọc Tuấn Anh

Tên giảng viên: Phạm Ngọc Tuấn Anh

Bộ môn: Cấy chỉ colagen, tiêm filler, chăm sóc da