Như Quỳnh

Tên giảng viên: Như Quỳnh

Bộ môn: Chăm sóc da