Nguyễn Thị Bình

Tên giảng viên: Nguyễn Thị Bình

Bộ môn: Chủ nhiệm khoa thẩm mỹ trường Cao đẳng Công Nghệ Dược Việt Nam