Ngọc Phương

Tên giảng viên: Ngọc Phương

Bộ môn: Phun thêu thẩm mỹ