Michelle Hồng Dư

Tên giảng viên: Michelle Hồng Dư

Bộ môn: Phun thêu thẩm mỹ