Tên giảng viên: Mai Hoa

Bộ môn: Phun thêu thẩm mỹ