Khánh Hào

Tên giảng viên: Khánh Hào

Bộ môn: Chăm sóc da