Hải Yến

Tên giảng viên: Hải Yến

Bộ môn: Phun thêu thẩm mỹ