Tên giảng viên: Giang Lee

Bộ môn: Phun thêu thẩm mỹ